Remindful AS

Salgsbetingelser

Kjøp av kurs og tjeneste  hos Remindful er for personer som er myndige og har allmenn god helsetilstand.

Disse vilkårene gjelder for alle kunder hos Remindful AS fra og med 20.09.2021. Remindful forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs, workshops og tjenester gjennom Remindful til kunder/medlemmer over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Salgsbetingelsene er foreløpig bare tilgjengelig på norsk.


1. Parter

Selger er: Remindful AS, heretter kalt RM, Mannsverk 13, 5094 Bergen, registrert i Brønnøysund-registeret (Re-mindful AS) med organisasjonsnummer: 9274 84331

telefon: +47 41184309, Epost: hello@remindful.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "kunde", ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”


2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende og salgbetingelsene trer i kraft når bestillingen er registrert i Vipps. Medlemskapet gjelder fra og med betalingen er registrert betalt hos Remindful og i det omfang og for den perioden som du har meldt deg på kurs. RM er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår markedsføring eller på annen måte.


3. Opplysninger gitt av Remindful

RM tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettportal, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom workshopen/kurset er fulltegnet. Ved fullbookede kurs vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å

akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til administrasjon m.m. Kundene har prisgaranti for sin kurspris i løpet av kursets varighet.

Endring av prisen for nytt kurs kan først skje etter at det aktuelle kurset er avsluttet. Tjenester, kurs og priser fremgår av RM sin til enhver tid gjeldende beskrivelse av tjenester og dertil tilhørende prisliste på våre nettsider.


5. Vedrørende angrerett

Retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Angrerett gjelder ikke for klippekort, kurs, eller workshops. Påmelding/registrering og kjøp til kurs og workshops, både med interne og eksterne lærere (gjestelærere) er bindende. Kjøp returneres som utgangspunkt ikke. Dersom det oppstår sykdom krever avmelding legeerklæring senest 3 virkedager før påmeldt kurs/workshop (dette fordi vi har egne avtaler med, og direkte utgifter til, gjestelærere.). 


Har du tilgode klipp fra tidligere semester eller gavkort ta kontakt på epost så finner vi en løsning. hello@remindful.no


Retur av innbetalt beløp eller avslutning av eksisterende kurs er ikke mulig. Dersom kunden velger å ikke benytte seg av RM sine tjenester i perioder der kurset går, gir det ikke mulighet for refusjon for kunden.6. Garanti

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfredsstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man tegner medlemskap o.l.


7. Personopplysninger

RM gir informasjon til kunder via e-postadressen kunden har oppgitt til RM ved innmelding. Som kunde er du ansvarlig for å informere RM om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-post, telefonnummer og lignende.) RM behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. RM vil bruke personopplysninger til å sende deg informasjon vedrørende ditt kundeforhold og nyhetsbrev. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Våre tjenester

Remindful AS er en startup som lager moderne mindfulnessprodukter for travle mennesker. Følg gjerne Instagram siden vår: remindful_break for daglig oppdatering!

Ønsker du overskudd?

Slippe smerter?

Våre kurs

Remindful utvikler nye produkter!

Meditasjon i bevegelse Lu Jong, tilbys fysisk i Bergen.

Fullt

Private kurs

2100,-

LU JONG, TIBETANSK MEDISINSK YOGA-KURS.

8 kurskvelder oktober tom. november.

Betales i Vipps.

Mer info kommer...

Bedriftskurs


Lu Jong digital kommer i oktober!

Online

Kundeevalueringer

Annie Monaco

Kommer!

Laura Mattis

Kommer veldig snart!

Om oss

Forklar for dine besøkende hva du vil at de nå skal gjøre. Kanskje de bør lære litt om prosjektet ditt eller gå til nettbutikken din eller kanskje ringe deg. Hjelp dem på vei!

Våre partnere